Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Tarcza
w związku z wydarzeniami 10.06.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Tarcza informuje, iż w dniu 10.06.2017 r. członkowie stowarzyszenia wzięli czynny udział w tzw. „Kontrmiesięcznicy czerwcowej” organizowanej przez Obywateli RP oraz „Strajku Kobiet pod Pałacem Prezydenckim” organizowanym przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.
Udział w powyższych manifestacjach był aktem solidarności z ich organizatorami występującymi przeciw nowemu prawu tzw. „dobrej zmiany” zawłaszczającej państwo, naruszającej dotychczasową równowagę stosunków społecznych poprzez dzielenie społeczeństwa na „lepszy i gorszy sort” i narzucającej społeczeństwu partyjną ideologię rządzących, przepojoną nacjonalistyczną pseudoreligijnością i tendencyjną interpretacją narodowych wartości i symboli.
Jeśli politycy posuwają się do łamania Konstytucji RP w procesie tworzenia prawa jak i w procesie sprawowania władzy, to obywatele mają prawo do manifestowania swego niezadowolenia w taki sposób, by było ono zauważalne.
Jeśli politycy nie mają skrupułów dzielić i antagonizować społeczeństwo, to obywatele mają prawo wzywać do obywatelskiej jedności społecznej.
Prawo, które rządzący zmieniają dla umocnienia swej władzy kosztem wolności obywatelskich, musi budzić społeczny protest.

Zarząd Stowarzyszenia TarczaKomunikat Zarządu Stowarzyszenia TARCZA,
Dotyczące wydarzeń z dnia 10 maja 2017r.

Z przykrością informujemy, że 10 maja b.r. podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej doszło do groźnego incydentu pod Pałacem Prezydenckim po tym, jak Elwira Borowiec koordynator Stowarzyszenia "Tarcza" i organizatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (OSK) z Puław oraz Angelika Domańska organizatorka OSK z Elbląga i działaczka Partii Zielonych, stojąc w pierwszym rzędzie wśród zgromadzonych pod Pałacem, rozłożyły flagę Strajku Kobiet i uniosły trzymane w ręce białe róże – symbol walki z przemocą i faszyzmem. Po wezwaniu "Nie puszczajcie ich!" Anity Czerwińskiej - posłanki PiS i działaczki Klubów Gazety Polskiej - protestujące kobiety zostały poturbowane przez tłum. Potępiamy nawoływanie do przemocy oraz wszelkie siłowe działania kierowane wobec pokojowo nastawionych demonstrantów i demonstrantek, tym bardziej, że autorką słów podburzających tłum była przedstawicielka partii rządzącej. De facto, to z inicjatywy PiS rozjuszeni ludzie zaatakowali protestujących. Jesteśmy dumni oraz pełni podziwu dla godnej i odważnej postawy obu Pań. Popieramy demonstrujących i współczujemy poszkodowanym. Będziemy bacznie monitorować możliwe następstwa zaistniałej sytuacji, udzielając w razie potrzeby stosownego wsparcia.


Zarząd Stowarzyszenia TARCZAKomuniat Zarzadu Stowarzyszenia Tarcza 
W sprawie Votum nieufności dla Ministra Macierewicza.

" W dniu 24 maja odbyło się w Sejmie głosowanie nad votum nieufności dla Ministra Obrony Narodowej Pana Macierewicza. 
Głosami obecnie sprawujący władze Partii zostało ono odrzucone. 
Naszym zdaniem to dla Polski bardzo zła wiadomość.
To zgoda na obniżanie naszej pozycji jako sojusznika w NATO. 
To przyzwolenie na dewastacjię Armii, prowadzona przez Pana Ministra od chwili objęcia urzędu. 
To kolejne odejścia najbardziej doświadczonych Oficerów i Generałów. 
To w efekcie obniżenie zdolności obrony Naszego kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi. 
Oddanie głosu za utrzymaniem przez Pana Macierewicza teki Ministra Obrony Narodowej to działanie na szkodę naszego Państwa. "

ZARZAD STOWARZYSZENIA TARCZAKomuniat Zarzadu Stowarzyszenia Tarcza 

Zarząd Stowarzyszenia Tarcza podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 maja 2017 roku otrzymał zawiadomienia od dwóch członków naszego stowarzyszenia, tj. Pana Ryszarda Kirkało i Pana Tomasza Pawłowicza o ich rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Tarcza. W związku z tym wszelkie wypowiedzi i ewentualne inicjatywy podejmowanych działań ww. Panów, które odnieść by się mogły do bieżącej lub przyszłej działalności programowej Stowarzyszenia Tarcza, nie posiadają naszej autoryzacji.

Zarząd Stowarzyszenia Tarcza dziękuje obu Panom za ich dotychczasową aktywność, która zaczęła w ostatnim czasie wykraczać poza ramy programowego działania ideowego Tarczy, w związku z czym nasza dalsza współpraca okazała się niemożliwa.
Dziękujemy Panom Kirkało i Pawłowiczowi za właściwą ocenę zaistniałej sytuacji i dobrowolne podjęcie szybkiej decyzji opuszczenia naszych szeregów.


Zarzad Stowarzyszenia Tarcza 

Stowarzyszenie "Tarcza"
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 7
NIP 1251285058

KRS 0000138169

Konto bankowe
Złotówkowe: 77 1240 1040 1111 0010 0010 5098
Euro: 73 1240 1040 1978 0010 7228 5498

biuro@stowarzyszenie-tarcza.org
telefon 518 377 846

Grupa Stowarzyszenia "TARCZA" na FB