MANIFEST Stowarzyszenia „Tarcza”

Konstytucyjny Ustrój Demokratycznego Państwa w Polsce jest zagrożony. Obecna władza ignoruje zasady demokracji, prawa człowieka, zmuszając nas do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu.

 

Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji przez sprawujących władzę, Konstytucji przyjętej przez naród w powszechnym referendum.

 

Sprzeciwiamy się narzucaniu całemu narodowi samowładczego prawa partii rządzącej, przy pomocy którego władza łamie prawo konstytucyjne, budując fundament do rządów autorytarnych.

 

Nie wyrażamy zgody na głoszenie i propagowanie poglądów nacjonalistycznych, godzących
w zasady demokracji i prawa człowieka, na faktyczną gloryfikację narodowego socjalizmu, opartego na komunistycznych nogach dawnego PRL i przemocy.

 

Nie godzimy się na dzielenie Obywateli na „lepszych” i „gorszych”, i to publicznie - w obraźliwy sposób. Nie godzimy się  na demonstrację, przez notabli władzy, pogardy dla „innych”. Polska jest domem dla wszystkich, którzy mają prawo tu przebywać, uczyć się, pracować i żyć, bez względu na przekonania, wyznanie, kolor skóry czy pochodzenie; wszystkich równych wobec prawa,
z takimi samymi przywilejami i obowiązkami.

 

Miejsce społeczeństwa polskiego jest we Wspólnocie Europejskiej. Nie zgadzamy się na wizję Polski zamkniętej na Europę, na świat -  zaściankowej Polski, Polski totalitarnej, pełnej rosyjskich wpływów. To już przeżyliśmy, z traumą narodową.

 

Zorganizowaliśmy się, by mocniej otwarcie i zdecydowanie krzyczeć o łamanych zasadach demokracji, poszanowaniu praw Obywatela, przyzwoitości i szacunku; by wyrażać swoje opinie
w każdej możliwej formie i w każdy możliwy sposób   przewidziany Konstytucją.

 

Wśród nas są osoby o  różnych poglądach politycznych, różnych wyznań, ateiści. Są wśród nas ludzie o różnej drodze historycznej, niejednokrotnie dawni przeciwnicy. Połączyła nas troska
o dzisiejszą Polskę, o zagrożoną wolność i demokrację, o przyszłość naszych dzieci,  troska
o bezbronnych wobec władzy emerytów, poniewierane przez ortodoksję katolicką kobiety i ludzi wykluczonych społecznie. Połączyło nas zagrożenie dla tak trudno zdobytych szans rozwoju naszej Ojczyzny, zagrożenie od wewnątrz, od własnych obywateli, którym zachciało się dominacji dyktatorskiej nad większością społeczeństwa , którzy pod szyldem „dobrej zmiany” niszczą wszystko.

 

Wszystkich, którym idea demokratycznego państwa jest droga, którym bliskie są nasze poglądy, którzy chcą żyć w wolnej Polsce przyjaznej dla ogółu obywateli, Polsce - gdzie szanowana jest wolność i prawa Obywatela – zapraszamy do wspierania naszego ruchu. Ważni są dla nas członkowie i sympatycy, każdy jest podmiotem we wspólnej walce. Razem stanowimy realną siłę.

 

Bez świadomego i aktywnego Obywatela nie ma nowoczesnego Państwa!

 

Bez demokratycznego i przyjaznego Państwa, nie ma wolnego Obywatela!

Stowarzyszenie "Tarcza"
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 7
NIP 1251285058

KRS 0000138169

Konto bankowe
Złotówkowe: 77 1240 1040 1111 0010 0010 5098
Euro: 73 1240 1040 1978 0010 7228 5498

biuro@stowarzyszenie-tarcza.org
telefon 518 377 846

Grupa Stowarzyszenia "TARCZA" na FB