Jak do nas dołączyć?

Kandydat wypełnia deklarację (poręczenia nie są obowiązkowe) i przesyła na adresy mailowy biuro@stowarzyszenie-tarcza.org lub wysyła listownie na adres siedziby stowarzyszenia: 00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/7. Podstawowa składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie lub 100 zł na rok. 
Warunkiem przyjęcia do stowarzyszenia jest dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości 100 zł jako wpisowego i jednocześnie składki rocznej z góry. Wpisowe należy wpłacić na konto: 77 1240 1040 1111 0010 0010 5098.

Po spełnieniu tych warunków zarząd stowarzyszenia rozpatruje deklarację i zawiadamia zainteresowanego drogą mailową o decyzji, nie później niż do miesiąca. W przypadku odmowy przyjęcia - zwracamy wpisowe przelewem do 7 dni. 
Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz godności i praw każdego obywatela naszej ojczyzny.Do pobrania

Stowarzyszenie "Tarcza"
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 7
NIP 1251285058

KRS 0000138169

Konto bankowe
Złotówkowe: 77 1240 1040 1111 0010 0010 5098
Euro: 73 1240 1040 1978 0010 7228 5498

biuro@stowarzyszenie-tarcza.org
telefon 518 377 846

Grupa Stowarzyszenia "TARCZA" na FB